Vi rekommenderar att du väljer en bredare skärm för att säkerställa att du ser all relevant information i tabellen. Om du använder en smartphone, vänligen rotera skärmen till horisontellt läge.
Namn på fond Risk (SRI) Årlig avgift
% (p.a.)
Sedan
årets
början
1 år 3 år NAV-kurs
datum
Faktablad Produkt-
blad

Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class J-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000005492+5,49 8999999999998017– 1,98 9000000000007596+7,60 2023053000000030.05.2023 (Basfakta för investerare (UCITS)) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class J-sek h
90000000000040004 90000000000005900,59 9000000000010853+10,85 9000000000002607+2,61 9000000000038259+38,26 2023053000000030.05.2023 (Basfakta för investerare (UCITS)) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000003769+3,77 8999999999997046– 2,95 9000000000000039+0,04 2023053000000030.05.2023 (Basfakta för investerare (UCITS)) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class J-sek h
90000000000040004 90000000000005900,59 9000000000009196+9,20 9000000000001291+1,29 9000000000029806+29,81 2023053000000030.05.2023 (Basfakta för investerare (UCITS)) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000006748+6,75 8999999999999127– 0,87 9000000000015129+15,13 2023053000000030.05.2023 (Basfakta för investerare (UCITS)) Produktblad