Vi rekommenderar att du väljer en bredare skärm för att säkerställa att du ser all relevant information i tabellen. Om du använder en smartphone, vänligen rotera skärmen till horisontellt läge.
Namn på fond Risk Årlig avgift
% (p.a.)
Sedan
årets
början
1 år 3 år NAV-kurs
datum
Basfakta för investerare (KIID) Produkt-
blad

Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class J-sek h
90000000000040004 90000000000005900,59 9000000000003596+3,60 9000000000016719+16,72 - 2021042300000023.04.2021 Basfakta för investerare Produktblad

Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class J-sek h
90000000000050005 90000000000005900,59 9000000000010487+10,49 9000000000035510+35,51 - 2021042300000023.04.2021 Basfakta för investerare Produktblad

Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class J-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000001627+1,63 9000000000011143+11,14 - 2021042300000023.04.2021 Basfakta för investerare Produktblad

Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class J-sek h
90000000000050005 90000000000005900,59 9000000000008992+8,99 9000000000030793+30,79 - 2021042300000023.04.2021 Basfakta för investerare Produktblad

Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class J-sek h
90000000000040004 90000000000005900,59 9000000000005466+5,47 9000000000022073+22,07 - 2021042300000023.04.2021 Basfakta för investerare Produktblad