Vi rekommenderar att du väljer en bredare skärm för att säkerställa att du ser all relevant information i tabellen. Om du använder en smartphone, vänligen rotera skärmen till horisontellt läge.
Namn på fond Risk (SRI) Årlig avgift
% (p.a.)
Sedan
årets
början
1 år 3 år NAV-kurs
datum
Faktablad Produkt-
blad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK
90000000000030003 90000000000008900,89 9000000000007185+7,19 9000000000002046+2,05 - 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK
90000000000030003 90000000000008900,89 9000000000008915+8,92 9000000000003292+3,29 - 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK
90000000000030003 90000000000008900,89 9000000000011460+11,46 9000000000005220+5,22 - 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK
90000000000040004 90000000000008900,89 9000000000012314+12,31 9000000000005485+5,48 - 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK
90000000000040004 90000000000008900,89 9000000000013801+13,80 9000000000006448+6,45 - 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class A-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000008595+8,60 9000000000003905+3,90 9000000000002113+2,11 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class A-sek h
90000000000040004 90000000000005900,59 9000000000015230+15,23 9000000000007267+7,27 9000000000024625+24,63 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class A-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000006278+6,28 9000000000002537+2,54 8999999999996549– 3,45 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class A-sek h
90000000000040004 90000000000005900,59 9000000000013412+13,41 9000000000006316+6,32 9000000000018977+18,98 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class A-sek h
90000000000030003 90000000000005900,59 9000000000010356+10,36 9000000000004870+4,87 9000000000007683+7,68 2023120100000001.12.2023 Faktablad (PRIIPs) Produktblad