Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class J-sek h

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1806391527
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

143,26

NAV-kurs 22.09.2021

-0,40%

Avkastning 1 dag

+0,34%

Avkastning 1 månad

+17,37%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en opportunistisk strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden når exponering mot aktier genom att investera i andra fonder, såsom börshandlade fonder (ETF) och indexfonder. Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder som tillämpar ESG-relaterade processer eller egenskaper (dessa fonder främjar dock inte nödvändigtvis ESG egenskaper). Fonden kan ha exponering mot alla typer av sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Fondens normala tillgångsallokering är 100% i aktier, inklusive upp till 30% i tillväxtmarknader.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

June Equity Screened Class J-sek h
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
June Balanced Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class J-sek hDanske Invest Allocation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
3 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 128,43
Efter 3 årSEK 146,25
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

John Løvig Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: CFA
Antal års erfarenhet: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 16.09.2021June Equity Screened Class J-sek h

Fondinnehav per 16.09.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 000000000000018.8118,81% Fonder EUR Tyskland IE00BYVJRR92
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000018.7918,79% Fonder DKK Danmark DK0060608628
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000017.5117,51% Fonder DKK Danmark DK0060607737
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000012.5712,57% Fonder DKK Danmark DK0060608032
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000011.6011,60% Fonder DKK Danmark DK0060607570
UBS ETF-MSCI North America Socially Resp (DE) 000000000000005.645,64% Aktier EUR USA LU0629460089
Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.055,05% Fonder DKK Danmark DK0061077104
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000004.534,53% Fonder DKK Danmark DK0060608545
UBS MSCI EMU Socially Respons UCITS ETF A (CH) 000000000000003.253,25% Fonder EUR Luxemburg LU0950674761
iShares MSCI World SRI UCITS ETF (DE) 000000000000002.032,03% Fonder EUR Irland IE00BYX2JD69

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

June Equity Screened Class J-sek h

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1806391527
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest Allocation
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 12.06.2018
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  Klass av Basic 100
  Övriga klasser Basic 100 Class J-nok
  June Equity Screened Class J
  June Equity Screened Class J-dkk
  June Equity Screened Class J-nok
  June Equity Screened Class J-sek
 • Profil

  Profil

  Typ Aktiefonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) SEK per 21.09.2021 151,54
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 22.09.2021 33,95
  NAV-kurs SEK per 22.09.2021 143,26
 • Risk nyckeltal per 31.08.2021

  Risk nyckeltal per 31.08.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 28,43 13,51
  Sharpe Ratio 0,80
  Volatilitet 15,90
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.