Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: DK0061811395
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

110,48

NAV-kurs 20.02.2024

+0,00%

Avkastning idag

+3,64%

Avkastning 1 månad

+3,69%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier samt obligationer och andra liknande värdepapper, bland annat i statsobligationer utgivna av tillväxtmarknadsländer, dvs. statsobligationer med lågt kreditbetyg, samt i företagsobligationer. Utgångspunkten är att aktier ska utgöra 50 % av fondens förmögenhet, men andelen aktier kan skilja sig betydligt från denna nivå. Fondens obligationsinvesteringar valutasäkras, men valutakursrörelser kan delvis komma att påverka avkastningen.

Genom sina investeringar har fonden fokus på ansvarsfulla investeringar, det vill säga aspekter som rör miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning (ESG). Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskstyrning och för en effektiv portföljförvaltning, men också för investeringsändamål.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
June Balanced Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 111,35
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Søren Sandal Engel

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Finance & Economics)
Antal års erfarenhet: 10

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.12.2023Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK

Fondinnehav per 29.12.2023

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I 000000000000015.4215,42% Fonder EUR Danmark LU1399305330
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030 000000000000008.918,91% Obligationer EUR Tyskland DE0001030708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 000000000000007.387,38% Obligationer EUR Tyskland DE0001030732
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W 000000000000007.247,24% Fonder EUR Danmark DK0061287695
KINGDOM OF DENMARK 0% 15.11.2031 000000000000004.724,72% Obligationer DKK Danmark DK0009924375
BUNDESOBLIGATION 0% 10.10.2025 000000000000003.453,45% Obligationer EUR Tyskland DE0001030716
Danske Invest SICAV Emerging Markets Sustainable Future Class WA 000000000000002.992,99% Fonder EUR Danmark LU1678980258
Microsoft Corp. 000000000000002.702,70% Aktier USD USA US5949181045
NVIDIA Corp. 000000000000002.672,67% Aktier USD USA US67066G1040
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.342,34% Fonder DKK Danmark DK0060608032
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0061811395
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 01.09.2022
  Marknadsföringstillstånd Sverige, Danmark
  Klass av Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR
  Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W
  Global Ansvarlig 50, NOK
  Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Blandfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 16.02.2024 132,35
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 16.02.2024 18,18
  NAV-kurs SEK per 20.02.2024 14:00 110,48
 • Risk nyckeltal per 31.01.2024

  Risk nyckeltal per 31.01.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 11,35
  Sharpe Ratio
  Volatilitet
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.