Rapporter

Välj ...
Faktablad & produktblad
Informationsbroschyr & fondbestämmelser
Rapporter
Hållbarhetsdokument
Senaste årsrapporterna Dokument
Danske Invest Allocation 2023 PDF
Danske Invest SICAV 2023 PDF
Danske Invest 2023 PDF
Danske Invest Index 2023 PDF
Danske Invest Allocation 2022 PDF
Danske Invest SICAV 2022 PDF
Danske Invest 2022 PDF
Danske Invest Index 2022 PDF
Danske Invest Allocation 2021 PDF
Danske Invest SICAV 2021 PDF
Danske Invest 2021 PDF
Danske Invest Index 2021 PDF
Danske Invest Allocation 2020 PDF
Danske Invest SICAV 2020 PDF
Danske Invest 2020 PDF
Danske Invest Index 2020 PDF
Danske Invest Allocation 2019 PDF
Danske Invest SICAV 2019 PDF
Danske Invest Index 2019 PDF
Danske Invest 2019 PDF
Danske Invest Allocation 2018 PDF
Danske Invest SICAV 2018 PDF
Danske Invest 2018 PDF
Danske Invest Allocation 2017 PDF
Danske Invest SICAV 2017 PDF
Danske Invest 2017 PDF
Danske Invest Allocation 2016 PDF
Danske Invest FCP 2016 PDF
Danske Invest SICAV 2016 PDF
Danske Invest 2016 (SE-fonder) PDF
Danske Invest 2016 PDF
Danske Invest Allocation 2015 PDF
Danske Invest FCP 2015 PDF
Danske Invest SICAV 2015 PDF
Danske Invest 2015 PDF
Danske Invest 2014 PDF
Danske Invest FCP 2014 PDF
Danske Invest SICAV 2014 PDF


Senaste halvårsrapporterna Dokument
Danske Invest 2023 PDF
Danske Invest Index 2023 PDF
Danske Invest Allocation 2023 PDF
Danske Invest SICAV 2023 PDF
Danske Invest 2022 PDF
Danske Invest Index 2022 PDF
Danske Invest Allocation 2022 PDF
Danske Invest SICAV 2022 PDF
Danske Invest Allocation 2021 PDF
Danske Invest SICAV 2021 PDF
Danske Invest 2021 PDF
Danske Invest Index 2021 PDF
Danske Invest SICAV 2020 PDF
Danske Invest Allocation 2020 PDF
Danske Invest 2020 PDF
Danske Invest Index 2020 PDF
Danske Invest Allocation 2019 PDF
Danske Invest SICAV 2019 PDF
Danske Invest 2019 PDF
Danske Invest Allocation 2018 PDF
Danske Invest SICAV 2018 PDF
Danske Invest 2018 PDF
Danske Invest SICAV 2017 PDF
Danske Invest Allocation 2017 PDF
Danske Invest 2017 PDF
Danske Invest Allocation 2016 PDF
Danske Invest SICAV 2016 PDF
Danske Invest 2016 PDF
Danske Invest FCP 2016 PDF
Danske Invest SICAV 2015 PDF
Danske Invest FCP 2015 PDF
Danske Invest 2015 PDF
Danske Invest 2014 PDF
Danske Invest FCP 2014 PDF