Kategori

Välj...
Alla
Bland- & Fond-i-fonder
ETF
Indexfonder

Investeringsstil

Välj...
Alla
Aktivt förvaltad

Utdelande

Välj...
Alla
Nej

Riskklass

Välj...
Alla
1 (Låg risk)
2
3
4
5
6
7 (Hög risk)
Namn på fond Investeringsområde Risk (SRI) Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper Fonder med ett hållbart mål Årlig avgift Faktablad (KID) Produkt-
blad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDK0061810587
Blandfonder, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000008456+8,46 % +0,00 % 00000000000000010,89% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDK0061810900
Blandfonder, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000011271+11,27 % +0,00 % 00000000000000010,89% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDK0061811395
Blandfonder, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000014682+14,68 % +0,00 % 00000000000000010,89% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDK0061811718
Blandfonder, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000017039+17,04 % +0,00 % 00000000000000010,89% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest

Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDK0061812369
Blandfonder, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000018796+18,80 % +0,00 % 00000000000000010,89% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Balanced Screened Class A-sek hLU1806383185
Blandfonder, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000010505+10,50 % 9000000000002731+2,73 % 00000000000000010,59% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Equity Screened Class A-sek hLU1806391527
Aktiefonder, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000017342+17,34 % 9000000000020647+20,65 % 00000000000000010,59% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Moderate Screened Class A-sek hLU1806380249
Blandfonder, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000007864+7,86 % 8999999999997986– 2,01 % 00000000000000010,59% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Opportunity Screened Class A-sek hLU1806388812
Blandfonder, Global 4 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000016039+16,04 % 9000000000016354+16,35 % 00000000000000010,59% Faktablad (PRIIPs) Produktblad

Danske Invest Allocation

June Progressive Screened Class A-sek hLU1806386014
Blandfonder, Global 3 ARTICLE_8 ARTICLE_8 9000000000012974+12,97 % 9000000000007662+7,66 % 00000000000000010,59% Faktablad (PRIIPs) Produktblad