Användarvillkor

Denna webbplats ägs av Danske Invest, en division inom Danske Bank A/S, och är utarbetad enbart i orienteringssyfte. Den är inte och skall inte uppfattas som vare sig ett erbjudande eller en uppmaning till att köpa eller sälja fondandelar.

På samma sätt skall inte heller hänvisningar eller länkar till investeringsmöjligheter i Danske Banks online-bank uppfattas som ett erbjudande eller en uppmaning till att köpa eller sälja fondandelar. Användaren av webbplatsen bör dessutom vara uppmärksam på att all rådgivning i samband med köp eller försäljning av fondandelar från Danske Invest, tillhandahålles av Danske Invests huvuddistributör, Danske Bank, eller någon annat finansiellt institut för den som inte är kund i Danske Bank.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

De på denna webbplats förekommande texter, beräkningar, analyser och estimat, fråntar inte på något sätt läsaren dennes eget ansvar kring beslut som fattas med utgångspunkt i desamma. Vi har noggrant försökt säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt och rättvisande, vi tar emellertid inte ansvar för webbplatsens noggrannhet och fulländning. Vi tar inte ansvar för eventuella förluster som följd av investeringsbeslut tagna med utgångspunkt i information från denna webbplats.

Webbplatsen omfattas av lagen om upphovsrätt och webbplatsen eller delar härav får därför inte återges utan tillåtelse.

Alla rättigheter till den på webbplatsen presenterade datan tillhör Danske Invest och distribution eller återgivelse är förbjudet utan föregående tillåtelse. Upplysningarna får heller inte användas i kommersiellt syfte, varken i bearbetad eller obearbetad form.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.