Kategori

Välj...
Alla
Aktier
- Svenska aktier
- Europeiska aktier
- Globala aktier
- Amerikanska aktier
- Tillväxtmarknader aktier
- Branchfonder
Obligationer
- Korta obligationer
- Långa obligationer
- Investment grade obligationer
Bland- & Fond-i-fonder

Investeringsstil

Välj...
Alla
Aktivt förvaltad
Indexbaserad

Hållbarhet

Välj...
Alla
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper
Fonder med ett hållbart mål

Riskklass

Välj...
Alla
1 (Låg risk)
2
3
4
5
6
7 (Hög risk)
Namn på fond Investeringsområde Risk (SRI) Morningstar
Rating
Hållbarhet Avkastning
3 mån.
Avkastning
3 år
Avkastning
5 år
Årlig avgift Faktablad (KID)

SICAV Parvest

BNP Paribas Funds Aqua Classic CapitalisationLU1165135440
Aktiefonder, Global 4 3 ARTICLE_9 8999999999995552– 4,45 % 9000000000014320+14,32 % 9000000000063109+63,11 % 00000000000000022,23% Faktablad (PRIIPs)

SICAV Parvest

BNP Paribas Funds Climate Impact Classic CapitalisationLU0406802339
Aktiefonder, Global 4 3 ARTICLE_9 8999999999996517– 3,48 % 8999999999990588– 9,41 % 9000000000038235+38,24 % 00000000000000032,68% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A-sekLU2607347171
Aktiefonder, Europa 4 ARTICLE_8 9000000000000172+0,17 %     00000000000000021,87% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDK0061270451
Aktiefonder, Tillväxtmarknader 4 2 ARTICLE_9 9000000000002369+2,37 % 8999999999994401– 5,60 %   00000000000000000,45% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest

Global Emerging Markets, klass SEKDK0061135910
Aktiefonder, Tillväxtmarknader 4 3 ARTICLE_8 9000000000002842+2,84 % 8999999999995019– 4,98 % 9000000000026281+26,28 % 00000000000000021,67% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SALU1349493418
Aktiefonder, Global 4 4 ARTICLE_9 9000000000001769+1,77 % 9000000000042137+42,14 % 9000000000089167+89,17 % 00000000000000010,53% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A-sekLU2607346280
Aktiefonder, Global 4 ARTICLE_9 9000000000003599+3,60 %     00000000000000021,87% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Allocation

Horisont Aktie Class SALU1349504479
Aktiefonder, Global 4 3 ARTICLE_8 9000000000002389+2,39 % 9000000000031127+31,13 % 9000000000073456+73,46 % 00000000000000021,62% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class SALU1349505955
Blandfonder, Global 3 3 ARTICLE_8 9000000000001849+1,85 % 9000000000014452+14,45 % 9000000000034760+34,76 % 00000000000000011,20% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class SALU1349507498
Blandfonder, Global 3 4 ARTICLE_8 9000000000001574+1,57 % 9000000000007299+7,30 % 9000000000019838+19,84 % 00000000000000010,97% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Allocation

Horisont Offensiv Class SALU1349509783
Blandfonder, Global 3 3 ARTICLE_8 9000000000001916+1,92 % 9000000000020872+20,87 % 9000000000051059+51,06 % 00000000000000011,39% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Allocation

Horisont Ränta Class SALU1349513462
Räntefonder, Global 2 2 ARTICLE_8 9000000000001144+1,14 % 8999999999995798– 4,20 % 8999999999996312– 3,69 % 00000000000000010,65% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest

Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDK0060500262
Räntefonder, Norden 3 3 ARTICLE_8 9000000000000967+0,97 % 9000000000001817+1,82 % 9000000000005720+5,72 % 00000000000000010,80% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class SALU1349502002
Aktiefonder, Sverige 5 3 ARTICLE_8 9000000000002868+2,87 % 9000000000012387+12,39 % 9000000000065165+65,16 % 00000000000000000,32% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Sverige Class SALU1349494812
Aktiefonder, Sverige 5 2 ARTICLE_8 9000000000003582+3,58 % 9000000000006723+6,72 % 9000000000057641+57,64 % 00000000000000011,32% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class SALU1349496940
Räntefonder, Sverige 2 5 ARTICLE_8 9000000000001357+1,36 % 9000000000006700+6,70 % 9000000000008105+8,11 % 00000000000000000,20% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SALU1349498565
Räntefonder, Sverige 2 4 ARTICLE_8 9000000000001942+1,94 % 8999999999997969– 2,03 % 8999999999997608– 2,39 % 00000000000000010,50% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest SICAV

Sverige Småbolag Class SALU1857272386
Aktiefonder, Sverige 5 4 ARTICLE_8 9000000000003610+3,61 % 9000000000001475+1,47 % 9000000000095278+95,28 % 00000000000000021,52% Faktablad (PRIIPs)

Danske Invest Index

USA Restricted, klass SEKDK0061270964
Aktiefonder, Nordamerika 5 4 ARTICLE_9 9000000000003497+3,50 % 9000000000063633+63,63 %   00000000000000000,35% Faktablad (PRIIPs)